image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
“สมพงษ์” ยืนยันความโปร่งใสสรรหา 17 รองอธิการบดี “สพล.”

วันที่ 19 พ.ค. 2552

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าขั้นตอนกระบวนการสรรหารองอธิการบดี สพล. ทั้ง 17 วิทยาเขต ที่จะได้ข้อสรุปกันในปลายเดือน พ.ค.นี้ อาจมีบางวิทยาเขตที่ไม่มีความยุติธรรมในการสรรหา เรื่องนี้ตนขอยืนยันว่าทุกขั้นตอนในการสรรหากระทำด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจได้  โดยสภาสถาบันได้มีมติโดยอาศัยพระราชบัญญัติและข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารองอธิการบดี ในคราวประชุมเมื่อ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งมี 5 คนประกอบด้วย อธิการบดี สพล.  เป็นประธานกรรมการ (โดยพ.ร.บ.กำหนด), นายนิรันดร์ เมืองพระ  เป็นกรรมการ (โดย พ.ร.บ.กำหนดให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสภาเลือกกันเอง), รศ.สุพิตร สมาหิโต  เป็นกรรมการ (กรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์เลือกกันเอง), นายศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์  เป็นกรรมการ (โดยกลุ่มผู้แทนบริหารเลือกกันเอง), นายครองจักร งามมีศรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ (โดยกลุ่มผู้แทนบริหารเลือกกันเอง)  อธิการบดี สพล. กล่าวอีกว่า การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เอกสารของ ผู้ถูกเสนอชื่อที่แต่ละวิทยาเขตส่งมาให้มีข้อมูลส่วนตัวด้านการบริหาร,การศึกษาดูงาน, การฝึกอบรม, ตำแหน่งทางวิชาการ, คุณวุฒิ  ส่วนที่ 2 คือการแสดงวิสัยทัศน์ ต่อหน้ากรรมการเป็นรายบุคคลของแต่ละวิทยาเขตซึ่งต้องมีสาระ และวัตถุประสงค์ชัดเจน ในการพัฒนาวิทยาเขต รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 5 คน จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในส่วนของวิสัยทัศน์ โดยให้คณะกรรมการทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นเป็นรายคน และรายวิทยาเขต ก่อนจะสรุปข้อมูลเสนอกรรมการสภาสถาบันต่อไป
download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746