image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
การจัดงานประเพณีแต่ละจังหวัด


 
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
 
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานเทศกาลไทยเที่ยวไทย จัดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคม , ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ กิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน , งานว่าวสนามหลวง จัดขึ้น ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือน เมษายน

2. จังหวัดกระบี่ “ งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ” ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤศจิกายน ของทุกปี,งานปีใหม่/ กาชาดจังหวัดกระบี่ 28 ธันวาคม – 6 มกราคม,งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ทุกปี,งานสงกรานต์จังหวัดกระบี่ กลางเดือนเมษายนทุกปี

3. จังหวัดกาญจนบุรี งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปลายเดือน พ.ย. – ต้นเดือน ธ.ค., งานสมโภชน์ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ทุกปี

4. จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จัดขึ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

5. จังหวัดกำแพงเพชร งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในช่วงวันมาฆบูชา,งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง จัดขึ้นระหว่างแรม 14 ค่ำ เดือน 10, งานมหกรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงเพชร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม

6. จังหวัดขอนแก่น งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปีช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคมของทุกปี,งานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน ช่วงระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี

7. จังหวัดจันทบุรี งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด เริ่ม 28ธ.ค.-สัปดาห์แรก ของเดือนมกราคมของทุกปี,งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เริ่มตั้งแต่ตรุษจีน-วันมาฆบูชา (มกราคม-มีนาคม ), เทศกาลของดีเมืองจันทร์ วันผลไม้ จัดประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาด เดือนพฤศจิกายนของทุกปี,งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เดือนมีนาคม

9. จังหวัดชลบุรี งานประเพณีกองข้าว 19-21 เมษายน ของทุกปี,งานบุญกลางบ้านและ เครื่องจักรสานพนัสนิคม จัดขึ้นในราวเดือน 3(ไทย),งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย , เทศกาลงานวันไหลพัทยา 18-19 เมษายน ของทุกปี, งานประเพณีวิ่งควาย วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ เดือนตุลาคมของทุกปี,งานเทศกาลพัทยา ต้นเดือนพฤศจิกายน

10. จังหวัดชัยนาท งานหุ่นฟางนก ประมาณ ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี,งานส้มโอขาวแตงกวา ประมาณ ส.ค. – ก.ย. ของทุกปี,งานเกษตรกรและแม่โพสพ ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

11. จังหวัดชัยภูมิ งานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ระหว่างวันที่ 12-22 มกราคม ของทุกปี

12. จังหวัดชุมพร งานโลกทะเลชุมพร ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 15 พ.ค. งานผลไม้หลังสวน วันที่ 10 สิงหาคม, งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานคลองหัววังพนังตัก,งานประเพณีแห่พระ แข่งเรือโขนชิงธง อ. หลังสวน เริ่มวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประมาณเดือน ตุลาคมของทุกปี, งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 19 -17 ธันวาคม

13. จังหวัดเชียงราย เทศกาลชิมชา,งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 26 ม.ค. – 3 ก.พ.,งานดอกเสี้ยวบาน ที่ภูชี้ฟ้า,งานจากดอยสัมพันธ์ 12-14 กุมภาพันธ์,ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง (ขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 4 ) มีนาคม,งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา 2 เมษายน,งานประเพณีมหาสงกรานต์ 13-15 เมษายน,ประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือ 4 ชาติ 16-18 เมษายน, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูเขา น้ำตก น้ำพุร้อน แม่น้ำ 7 สาย(ทุกอำเภอ)มิถุนายน,ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(อีก้อ)กันยายน,งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ตุลาคม,งานเทศกาลดอกบัวตองบาน,เทศกาลตุงและโคมไฟ (ขึ้น 15 ค่ำ) พฤศจิกายน,งานมหกรรมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ( ไทย-จีน-พม่า-ลาว), งานประเพณีปีใหม่ ( หมู่บ้านชาวม้ง),งานมหกรรมอาหารเชียงราย ธันวาคม

14. จังหวัดเชียงใหม่ งานไม้ดอกไม้ประดับ ต้นเดือนกุมภาพันธ์,งานสงกรานต์ เดือนเมษายน, งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน,งานฤดูหนาวและงานกาชาดประจำปี เดือนธันวาคม, งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง ต้นเดือนกุมภาพันธ์,งานศิลปหัตกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย ต้นเดือนมกราคม

15. จังหวัดตรัง งานวิวาห์ใต้สมุทร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ เกาะกระดาน,งานเทศกาล ขนมเค้กเดือนสิงหาคม,งานเทศกาลหมูย่างเดือนกันยายน,งานเทศกาลกินเจเดือนตุลาคม, งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา เดือนพฤศจิกายน , งานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาด ประจำปี 5-15 ธันวาคมทุกปี

16. จังหวัดตราด งานวันตราดรำลึก 23-27 มีนาคม,งานยุทธนาวีที่เกาะช้าง 17-18 มกราคม, งานวันระกำหวาน 3-7 พฤษภาคม

17. จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงสาย ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี,งานตากสิน มหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัด ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี,งานประเพณีกินวอ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี, งานเทศกาลอุ้มผางแผ่นดินลอยฟ้า ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

18. จังหวัดนครนายก งานมะปรางหวานนครนายก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี, งานนครนายก มรดกธรรมชาติ ช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี,ประเพณีสารทไทยและแข่งเรือ ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

19. จังหวัดนครปฐม งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี,งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึง วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี,งานประเพณีแข่งเรือยาววันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี,งานลอยกระทง วันขึ้น15 ค่ำ เดือน 12,งานเทศกาลอาหารผลไม้และ ของดีนครปฐม ช่วงตรุษจีน (ปลายมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี)

20. จังหวัดนครพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ ช่วงวันออกพรรษา ขึ้น15 ค่ำ เดือน 11,งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขึ้น 12 ค่ำ ถึง วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

21. จังหวัดนครราชสีมา งานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี, งานแห่เทียนพรรษา ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี,งานแข่งเรือพิมาย ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

22. จังหวัดศรีธรรมราช ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3,ประเพณีสารทเดือนสิบ เริ่มแรม 9 ค่ำ เดือน 10 ถึงขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11, ประเพณีชักพระ แรม 1 ค่ำ เดือน 11

23. จังหวัดนครสวรรค์ งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เดือนกุมภาพันธ์,เทศกาลพักผ่อน บึงบอระเพ็ด เดือนมีนาคม,งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดนครสวรรค์เดือนมกราคม,ประเพณีการแข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์ เดือนตุลาคม,เที่ยวทุ่งหินเทิน เดือนกรกฎาคม

24. จังหวัดนนทบุรี งานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ หลังวันที่ 13 เมษายน ประมาณ 1 สัปดาห์,ประเพณีการแข่งขันจุดลูกหนู,ประเพณีเติมน้ำมันตะเกียง วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ ของทุกปี,ประเพณีตักบาตรทางเรือ วันออกพรรษา,ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี, ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

25. จังหวัดนราธิวาส งานของดีเมืองนรา ระหว่าง 21-25 กันยายน

26. จังหวัดน่าน ประเพณีขึ้นบ่อน้ำทิพย์ วนอุทยานถ้ำผาตูบ,เทศกาลผ่อดอกชมพูภูคา,ท่องป่า มณีพฤกษ์,ประเพณีหกเป็งไหว้พระบรมธาตุแช่แห้งเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลโลกของกว่าง (นักสู้แห่งขุนเขา)เดือนกันยายน, งานแข่งเรือประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จัดในวันเสาร์-อาทิตย์แรกหลังจากวันออกพรรษา,ประเพณี ตานก๋วยสลาก,สัปดาห์ล่องแก่งน้ำว้า ปีนผาหนอ เดีอนพฤศจิกายน

27. จังหวัดบุรีรัมย์ งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด 3-5 เม.ย.,งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 3-4 เม.ย. ,งานแข่งเรือยาว อ.สตึก ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพ.ย.,งานมหกรรมว่าวอีสาน ธ.ค.

28. จังหวัดปทุมธานี เปิงสงกรานต์ เป็นประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ,การเล่นสะบ้า เป็นการละเล่นพื้นบ้านในวันสงกรานต์,มอญรำ เป็นประเพณีของชาวรามัญโบราณ,การตักบาตรพระน้อย เป็นประเพณีของชาวมอญ ที่ทำในช่วงเทศเทศกาลออกพรรษา,การแข่งลูกหนู จะจัดมีในประเพณีงานเผาศพพระภิกษุสงฆ์, การรำพาข้าวสาร เป็นประเพณีของชาวมอญ นิยมทำกันหลังจากการออกพรรษา เป็นช่วงการทอดกฐินและทอดผ้าป่า

29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีผีพุ่งใต้,ประเพณีไทยทรงดำ จัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์,ประเพณีสลากภัต ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา,ประเพณีตักบาตรเทโว ช่วงเทศกาลออกพรรษา,ประเพณีแข่งเรือเทศกาลงานกฐิน

30. จังหวัดปราจีนบุรี เทศกาลกุ้งบ้านสร้าง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี,งานบุญบั้งไฟ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี,งานวันเกษตร ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี, งานแข่งเรือยาว ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

31. จังหวัดปัตตานี ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี (7 วัน 7 คืน),ประเพณีชักพระ,ประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยก๊ง

32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานอยุธยามรดกโลก วันที่ 13 ธันวาคมของทุกปี,งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปลายเดือนมกราคม,แข่งเรือยาว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

33. จังหวัดพังงา งานตรุษจีนและงานกาชาด ปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์,เทศกาลอนุรักษ์ เต่าทะเล ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม,ประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน,งานเทศกาลผลไม้อำเภอท้ายเหมือง ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี,งานวันสารทไทย ช่วงระหว่างแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี,เทศกาลกินเจ ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

34. จังหวัดพัทลุง เทศกาลล่องเรือแลนทะเลน้อย วันที่ 14 ก.พ.-15 มี.ค.,ของทุกปี,งานประเพณี แข่งโพนลากพระ วันขึ้น 14-15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา

35. จังหวัดพะเยา งานกาชาดและงานฤดูหนาว ปลายเดือนธันวาคม, งานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี,งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีและของดีเมืองพะเยา ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี,งานวันดอกคำใต้บาน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี,พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคำแดง,งานบวงสรวงพ่อ ขุนงำเมือง,งานสืบสานตำนานไทลื้อ,งานประเพณีสงกรานต์,ประเพณีปู่จาพญาลอ(บูชาพระลอ),การเลี้ยง ผีเมือง,นมัสการพระเจ้าตนหลวง,ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยหยวก,งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ต้นเดือนพฤษภาคม , พิธีเลี้ยงผีหนองเล็งทรายงานทำบุญบ้องไผ, งานแห่เทียนเข้าพรรษา, งานประเพณีสลากภัต, ประเพณีลอยกระทง, งานประเพณีชาวเขา, ประเพณีขึ้นสามพระธาตุ,พิธีบวชต้นไม้, พิธีปู่จาทุ่งนา

36. จังหวัดพิจิตร งานแข่งเรือประเพณี ช่วงต้นเดือนกันยายน ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี

37. จังหวัดพิษนุโลก ประเพณีสรงน้ำพระพุทธชินราช ตรงกับวันตรุษสงกรานต์,ประเพณีย่ำกลองบอกเวลา,ประเพณีปักธงชัย ขึ้น 14 ค่ำเดือน 12 ประเพณีสนเรือน,ประเพณีการเล่นคอน หรืออิ้นคอน ราว ๆ เดือน 4-5 , ประเพณีการแต่งงานหรือเรียกว่า ” งานกินดอง ” ,ประเพณี แข่งเรือยาว,การละเล่นพื้นบ้าน

38. จังหวัดเพชรบุรี งานพระนครคีรีเมืองเพชร เริ่มวันศุกร์แรก ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี, เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก,ประเพณีแห่เรือบก

39. จังหวัดเพชรบูรณ์ งานอุ้มพระดำน้ำ ประมาณ กันยายน-ตุลาคม ( แรม 15 ค่ำเดือน 10 ) งานมะขามหวาน

40. จังหวัดแพร่ งานไหว้พระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง ขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 4, งานประเพณีเล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

41. จังหวัดภูเก็ต วันตรุษจีน,วันไหว้เทวดา เที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของทุกปี, วันสารทจีน (พ้อต่อ) วันที่ 15 เดือน 7 จีน ของทุกปี,ประเพณีกินผัก เริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึง ขึ้น 9 เดือนค่ำเดือน9 ของทุกปี,ประเพณีเดินเต่า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมถาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ของทุกปี,เทศกาลเปิดฤดูท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน

42. จังหวัดมหาสารคาม งานนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน กำหนดเวลาจัดงานในช่วง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี,งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด อำเภอเมือง กำหนดเวลาจัดงานในช่วง ขึ้น 3 ค่ำเดือน3 ของทุกปี, งานบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กำหนดเวลาจัดงานในช่วงขึ้นเดือน 6 ของทุกปี,งานออนซอนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม กำหนดเวลาจัดงานในเดือนมีนาคมของทุกปี

43. จังหวัดมุกดาหาร ประเพณีการแข่งเรือมิตรภาพไทย-ลาว ในวันขึ้น 13 ค่ำ – 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี, งานเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน เดือนตุลาคม

44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานปอยเหลินสิบเอ็ด แห่ “ จองพารา ” ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี, งานปอยส่างลอง ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี,งานเทศกาลดอกบัวตอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี,งานเมืองสามหมอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

45. จังหวัดยโสธร งานประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี, งานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดระหว่างวันที่ 1-9 เดือนมีนาคมของทุกปี,งานบุญผะเหวด ช่วงเดือนมีนาคม,นมัสการ พระธาตุกู่จาน วันเพ็ญเดือน 3 , งานนมัสการพระธาตุพระอานนท์ ขึ้น 13-15 ค่ำ ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี,งานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

46. จังหวัดยะลา งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมทุกปี,งานสมโภชหลักเมืองยะลา วันที่ 25 พฤษภาคม-4มิถุนายนของทุกปี,งานประเพณีของดีเมืองยะลา วันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี

47. จังหวัดร้อยเอ็ด บุญผะเหวด เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม,แห่เทียนเข้าพรรษา ก่อนวัน เข้าพรรษาหนึ่งวันของทุกปี,บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย เดือนสามของทุกปี,บุญบั้งไฟ เดือนหกถึงเดือนเจ็ดของทุกปี

 

48. จังหวัดระนอง ประเพณีงานลอยกระทง กำหนดจัดงานวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี,ประเพณี ตักบาตรเทโว กำหนดจัดงานวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี,ประเพณีงานศาลหลักเมือง กำหนดจัดงานเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี,งานเปิดเมืองระนอง ท่องอันดามัน กำหนดจัดงานเดือนธันวาคมของทุกปี

49. จังหวัดระยอง งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง 28 ธ.ค.-3ม.ค.งานเทศกาลสงกรานต์และของดีเมืองระยอง 11-16 เมษายน,งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประมาณเดือนพฤษภาคม ,งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน,การแข่งขันวิ่งระยองครึ่งมาราธอน อาทิตย์สุดท้ายเดือนสิงหาคม, งานวันมะม่วงนอกฤดูกาล บ้านฉาง ตุลาคม, งานประเพณีตักบาตรเทโว วันออกพรรษา,งานเทศกาลลอยกระทงและห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ พฤศจิกายน

50. จังหวัดราชบุรี งานประเพณีกินเข้าห่อของชาวกะเหรี่ยง ในเดือนเก้าของทุกปี,งานเทศกาล องุ่นหวานและตลาดน้ำดำเนินสะดวก สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี,งานเที่ยวราชบุรีช่วงวันมาฆบูชาปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

51. จังหวัดลพบุรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์, งานทุ่งทานตะวันบาน ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนงานลอยกระทงย้อนยุค วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

52. จังหวัดลำปาง งานมหัศจรรย์ก๋องปู่จาล้านนาไทย 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์,งานแต่งงาน แบบล้านบนหลังช้าง 14 กุมภาพันธ์, งานพิธีบวงสรวงพระยาสุลวลือไชยสงคราม ( เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) 15-17 กุมภาพันธ์, งานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง 31 มีนาคม – 2 เมษายน,งานประเพณีปีใหม่เมืองลำปาง, งานประเพณีสรงน้ำพระแก้วมรกต 16 เมษายน,ประเพณีรดน้ำและบวงสรวงเจ้าพ่อประตูผาและชมภาพเขียนสีโบราณ 26-27 เมษายน, พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมือง 5 พฤษภาคม

53. จังหวัดลำพูน งานประเพณีสงกรานต์ 13-15 เมษายน,งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประมาณเดือนพฤษภาคม ( เพ็ญเดือนแปด โดยนับวันทางจันทรคติ) ,งานเทศกาลลำไยลำพูน ประมาณต้นเดือนสิงหาคมงานฤดูหนาวและงานกาชาด ประมาณต้นเดือนธันวาคม

54. จังหวัดเลย งานสมโภชพระธาตุศรีสองรัก วันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี,งานประเพณีการละเล่น ผีตาโขน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี,งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว 31 ธันวาคม -3 มกราคมของทุกปี,งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 1-9 ของทุกปี,งานประเพณีสงกรานต์ไทย - ลาว อำเภอท่าลี่,นาแห้ว ช่วงวันสงกรานต์,เดินขึ้นเขาสรงน้ำพระพุทธเมตตา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ช่วงวันสงกรานต์ ,งานวันลำใย กิ่งอ.เอราวัณ เดือนกรกฎาคมของทุกปี

55. จังหวัดศรีสะเกษ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ด้านทิศใต้ที่ว่าการอำเภอราษีไศล ช่วงเดือนมิถุนายน ( 2 วัน) ,งานประเพณีแข่งเรือหางยาวลำน้ำมูล ช่วงเดือนพฤศจิกายน

56. จังหวัดสกลนคร งานสมโภชพระธาตุเชิงชุม จัดประมาณเดือนมกราคมของทุกปี, งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จัดในวันออกพรรษาของทุกปี,งานกาชาดและรวมน้ำใจไทสกลนคร จัดประมาณเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์,งานประเพณีเซิ้งผีตาโขน จัดในวันขึ้น 1 4 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี,งานประเพณีโส้รำลึก จัดในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี

57. จังหวัดสงขลา งานประจำปีและงานกาชาด ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี, งานสงกรานต์,งานประเพณีชักพระ ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี

58. จังหวัดสตูล เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเล เทศกาลโรตีรสเด็ด/มกราคม,เทศกาลแข่งขันว่าวประเพณี,งานประจำปีและงานกาชาด,เทศกาลแข่งขันตกปลา/มีนาคม,ประเพณีลอยเรือชาวเลเกาะหลีเป๊ะ / พฤษภาคมและพฤศจิกายน,งานวันจำปาดะและของดีเมืองสตูล-กรกฎาคม, งานเทศกาลอาหารพื้นบ้านถือศีลกินเจ/กันยายน,งานลอยกระทง/พฤศจิกายน

59. จังหวัดสมุทรปราการ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี,งานประเพณีรับบัว ตรงกับวันออกพรรษา ของทุกปี, งานสงกรานต์ พระประแดง ตรงกับเดือนเมษายนของทุกปี

60. จังหวัดสมุทรสงคราม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เดือนกุมภาพันธ์,งานนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม เดือนเมษายน,งานลิ้นจี่และของดีเมือง แม่กลองเดือนเมษายน,งานตะวันรอนดอนหอยหลอด เดือนเมษายน-พฤษภาคม, งานวันส้มโอขาวใหญ่ เดือนสิงหาคม,งานวันลอยกระทง,งานประจำปีวัดเขายี่สาร เดือนธันวาคม,งานเทศกาลกินปลาทู เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม,ตลาดน้ำท่าคา ทุกวันขึ้น/แรม 2,7, 12 ค่ำ วันเสาร์ และอาทิตย์

61. จังหวัดสมุทรสาคร งานมหาชัยซีฟูดส์ เดือนมีนาคม,งานเกษตรบ้านแพ้ว เดือนเมษายน, งานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง เดือนมิถุนายน,งานนมัสการเจ้าแม่กวนอิม เดือนพฤศจิกายน

62. จังหวัดสระแก้ว งานสืบงานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี,งานวันแคนตาลูป อรัญประเทศ ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี, งานดอกแก้วบานเบื้องบูรพา ต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี

63. จังหวัดสระบุรี งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี,งานแข่งขันเรือยาวลุ่มน้ำป่าสัก ปลายเดือนกันยายน ของทุกปี,งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ช่วงวันเข้าพรรษา ของทุกปี, งานวันโคนมแห่งชาติ ช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี

64. จังหวัดสิงห์บุรี งานประเพณีกำฟ้า วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี,งานวันวีรชนชาวบ้านบางระจัน 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี, งานประเพณีตีข้าวบิณฑ์ 13-14 เมษายนของทุกปี,งานประเพณีอัญเชิญเจ้า 29 สิงหาคม-3กันยายน ของทุกปี,งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เดือน 12-เดือนอ้ายของทุกปี, งานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี ปลายเดือนกันยายนของทุกปี, เทศกาลงาน กินปลาและ งานกาชาด 27-31 ธันวาคม ของทุกปี

65. จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีการทำขวัญผึ้ง ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี,งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานฉลอง 10 ปี มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 17-19 มกราคม, งานสักการะพระแม่ย่า-งานกาชาดประจำปี 8-16 กุมภาพันธ์,งานฉลองสมโภชหลวงพ่อศิลา 25-28 กุมภาพันธ์ , งานประเพณีแห่พระหลวงพ่อสามพี่น้อง วัดบ้านซ่าน 12-14 มีนาคม,งานประเพณีสงกรานต์ 11-15 เมษายน,งานแห่น้ำโฮงสรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้ง 19 เมษายน, งานประเพณีบุญบั้งไฟ 20 พฤษภาคม,งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม,งานประเพณีแข่งขันเรือพาย ตุลาคม, งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 15-19 พฤศจิกายน

66. จังหวัดสุพรรณบุรี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 25 มกราคม-2กุมภาพันธ์ ,งานทิ้งกระจาดขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8, งานนมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน5 และเดือน 12

67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานตาปีศรีสุราษฎร์ และงานกาชาดสุราษฎร์ธานีเมษายนทุกปี, งานประเพณีชักพระ ทางน้ำ,มหกรรมแสดงศิลปินและนิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้าน 28-29 กรกฎาคมทุกปี,การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 30-31 ตุลาคม,เทศกาลของดีเมืองไชยา 9-12 สิงหาคม,เทศกาลออกพรรษา “ ชักพระอำเภอไชยา ” (พระบก)

68. จังหวัดสุรินทร์ งานแสดงช้างระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี, งานประเพณีขึ้นเขาสวาย และจัดงานประเพณีขึ้นเขาในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ทุกปี,งานบวชนาคช้าง ระหว่างวันที่ 13-15 ค่ำ เดือน 6 ทุกปี, งานประเพณีแข่งเรือยาว ประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

69. จังหวัดหนองคาย งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเดือนมีนาคม,งานตรุษสงกรานต์เดือนพฤษภาคม, บุญบั้งไฟ,งานแห่เทียนพรรษา,งานตักบาตรเทโว และแข่งขันเรือมิตรภาพไทย-ลาวช่วงเทศกาลออกพรรษา,งานลอยเรือไฟบูชาพระธาตุกลางน้ำ และชมบั้งไฟพญานาคออกพรรษา

70. จังหวัดหนองบัวลำพูน งานนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 25-3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี, งานขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี, งานบุญบั้งไฟ ภายในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี,งานสัปดาห์เที่ยวหอยหิน กินลำไย ช่วงต้น เดือนสิงหาคมของทุกปี

71. จังหวัดอ่างทอง งานอู่ข้าวอู่น้ำ และงานกาชาดประจำปี มกราคม, งานเทศกาลมะปรางหวาน มะยงชิด กุมภาพันธ์,งานปิดทองพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร ตุลาคม , งานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล เมษายน,งานนมัสการหลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ เมษายน,งานพิธีไหว้ครูกลอง สิงหาคม, งานประเพณีแข่งเรือยาว ตุลาคม,งานลอยกระทง พฤศจิกายน

72. จังหวัดอำนาจเจริญ งานประเพณีฮึตสิบสองและงานกาชาดประจำปี ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี

73. จังหวัดอุดรธานี งานวันระลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานี จัดในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี,งานประจำปีทุ่งศรีเมือง (มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่-ขิด) จัดระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี, งานมรดกโลกของบ้านเชียง จัดระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม ของทุกปี,งานถนนอาหาร สงกรานต์ เมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน ของทุกปี

74. จังหวัดอุตรดิตถ์ งานพิชัยดาบหักและงานกาชาด 7-16 มกราคม,งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระพุทธบาทยุคล วันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3,งานเทศกาลวันกระเทียม ต้นเดือนมีนาคม,ประเพณี แห่น้ำขึ้นโรง 14 เมษายน,ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า (อัฏฐมีบูชา ) วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ,งานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ ปลายเดือนกันยายน,งานดอกฝ้ายบานที่บ้านโคก กลางเดือนธันวาคม

75. จังหวัดอุทัยธานี งานประเพณีตักบาตรเทโว ในช่วงวันออกพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11ของทุกปี ณ วัดสังกัสรัตนคีรี,งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม ของทุกปี,งานพระชนกจีกรีและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

76. จังหวัดอุบลราชธานี งานแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกปีในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข,งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ,งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746