การจัดการความรู้
กฎหมาย
บุคลากร
เรื่องน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าหลัก >> งานวิจัย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดงานวิจัย ข่าว/บทความทั้งหมด
งานวิจัย

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (29 ม.ค. 2553)
เส้นทางท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้าหัตถกรรม (29 ม.ค. 2553)
เส้นทางการท่องเที่ยงเชิงภูมิทัศน์ (29 ม.ค. 2553)
สปา (29 ม.ค. 2553)
สถานการณ์และกระบวนการใช้สื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (29 ม.ค. 2553)
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (29 ม.ค. 2553)
ศักยภาพของอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น (29 ม.ค. 2553)
ศักยภาพของชุมชนในฐานะผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (29 ม.ค. 2553)
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (29 ม.ค. 2553)
โลกร้อนและผลกระทบ (29 ม.ค. 2553)
ระบบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (29 ม.ค. 2553)
พัฒนาการและผลกระทบทางการท่องเที่ยวชุมชน (29 ม.ค. 2553)
พัฒนาการท่องเที่ยวชนบท (29 ม.ค. 2553)
ประมวลผลการวิจัย (29 ม.ค. 2553)
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (29 ม.ค. 2553)
การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (29 ม.ค. 2553)
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อนุรักษ์ (29 ม.ค. 2553)
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (29 ม.ค. 2553)
กลยุทธการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน (29 ม.ค. 2553)
การศึกษารวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต (5 ก.พ. 2552)
การศึกษารวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
งานวิจัย
ท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ
การบริหารจัดการ
สถิติและข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today        13คน
Number of Yesterday        5 คน
Number of Lastmonth        18 คน

6,274   คน

สงวนลิขสิทธ์  2553 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่  4 ถนนราชดำเนินนอก  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร :0-2283-1500 โทรสาร :0-2356-0746