image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image

images
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน icon/news.gif
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลื่อนการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างงานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลื่อนการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างงานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคางานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านข่าวทั้งหมด      
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน icon/new.gif
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อ่านข่าวทั้งหมด      
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง
images
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการที่กระทรวงฯ อย่างเป็นทางการ
ข่าวน่าสนใจ
Mr.Djony Harijanto นำคณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Mr.Djony Harijanto นำคณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาMr.Djony Harijanto อาจารย์จากสถาบันฝึกอบรมประเทศอินโดนีเซียนำคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศอินโดนีเซีย เข้ารับทราบแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทย
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557วันที่ 9 กันยายน 2557 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร...
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
พิธีเปิด และ บรรยากาศ งาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ครั้งที่ 2 ก๊วนความสุข สนุก x2 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) พิธีเปิด และ บรรยากาศ งาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ครั้งที่ 2 ก๊วนความสุข สนุก x2 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
อ่านข่าวทั้งหมด      

ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินกีฬา

หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
image
พบปลัดกระทรวง
image
วิดิโอกิจกรรม
 • ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน   
 • Tourist Care   
 • พัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗   
 • กฐินพระราชทาน ๒๕๕๖   
 • งานครบรอบ ๑๑ ปี กระทรวง   
 •  
  download adobe flash player
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้        178คน
  เมื่อวาน        545 คน
  เดือนที่แล้ว        11,574 คน

  363,231   คน
  เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
  World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
  สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746