logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

     ข้อมูลจังหวัดประกอบการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ) ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี) ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ) ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู) ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดหนองคาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย) ข้อมูลจังหวัดหนองคาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดปัตตานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี) ข้อมูลจังหวัดปัตตานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์) ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดสกลนคร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ) ข้อมูลจังหวัดสกลนคร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ) ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดเลย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) ข้อมูลจังหวัดเลย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร) ข้อมูลจังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร) ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร) 29 มิ.ย. 2560
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย) ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี) ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
ข้อมูลจังหวัดชัยนาท (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ) ข้อมูลจังหวัดชัยนาท (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม) ข้อมูลจังหวัดนครปฐม (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม)
ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี) ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี)
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี) ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส) ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส)
ข้อมูลจังหวัดยะลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา) ข้อมูลจังหวัดยะลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ข้อมูลจังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) ข้อมูลจังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
ข้อมูลจังหวัดสตูล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล) ข้อมูลจังหวัดสตูล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล)
ข้อมูลจังหวัดพัทลุง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง) ข้อมูลจังหวัดพัทลุง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง)
ข้อมูลจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) ข้อมูลจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ข้อมูลจังหวัดกระบี่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่) ข้อมูลจังหวัดกระบี่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต) ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต)
ข้อมูลจังหวัดพังงา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา) ข้อมูลจังหวัดพังงา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา)
ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ข้อมูลจังหวัดระนอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง) ข้อมูลจังหวัดระนอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง)
ข้อมูลจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) ข้อมูลจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์) ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์)
ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี) ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี)
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ข้อมูลจังหวัดพิจิตร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร) ข้อมูลจังหวัดพิจิตร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก) ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ข้อมูลจังหวัดตาก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก) ข้อมูลจังหวัดตาก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก)
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ) ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
ข้อมูลจังหวัดแพร่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่) ข้อมูลจังหวัดแพร่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่)
ข้อมูลจังหวัดน่าน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน) ข้อมูลจังหวัดน่าน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน)
ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี) ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี)
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ข้อมูลจังหวัดลพบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี) ข้อมูลจังหวัดลพบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี)
ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา) ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ข้อมูลจังหวัดลำปาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง) ข้อมูลจังหวัดลำปาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง)
ข้อมูลจังหวัดลำพูน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน) ข้อมูลจังหวัดลำพูน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน)
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)
ข้อมูลจังหวัดพะเยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา) ข้อมูลจังหวัดพะเยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา)
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ) ข้อมูลจังหวัดราชบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี )
ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี) ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี)
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) ข้อมูลจังหวัดเชียงราย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย)
ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ข้อมูลจังหวัดระยอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง) ข้อมูลจังหวัดระยอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง)
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม) ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม)
ข้อมูลจังหวัดตราด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ) ข้อมูลจังหวัดตราด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด )
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ) ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร )
ข้อมูลจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี) ข้อมูลจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี) ข้อมูลจังหวัดชลบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี)
ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง) ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว)
ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ) ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ)
ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี) ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
ข้อมูลจังหวัดนครนายก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก) ข้อมูลจังหวัดนครนายก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก)
ข้อมูลจังหวัดกรุงเทพฯ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร) ข้อมูลจังหวัดกรุงเทพฯ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากาฬสินธุ์) ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากาฬสินธุ์)
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ) ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูลจังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม) ข้อมูลจังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ข้อมูลจังหวัดนครราขสีมา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูลจังหวัดนครราขสีมา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
ข้อมูลจังหวัดบึงกาฬ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ) ข้อมูลจังหวัดบึงกาฬ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ)
ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์) ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ) ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม )
อ่านทั้งหมด      


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th