logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

.......สำนักพระราชวังแจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-2 ธ.ค. 59 (พระราชพิธีปัญญาสมวาร)....และ 5-6 ธ.ค. 59 (พระราชพิธีทักษิณานุปทาน)


หน้าหลัก >>