logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ปฏิทินกีฬา
ปฏิทินกีฬา
มกราคม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
กุมภาพันธ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
พฤษภาคม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
มิถุนายน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
กรกฎาคม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
สิงหาคม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
กันยายน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
ตุลาคม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
ปฏิทิน/แผนปฏิบัติงานโครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ปฏิทิน/แผนงานพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดตรัง พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 5ป ปี) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพละศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "พลศึกษาเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
ปฏิทินกีฬาประจำปี จังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ปฏิทินกีฬาและนันทนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ปฏิทิน/แผนปฏิบัติงานโครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมา 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ปฏิทินการปฏิบัติงานการพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ข้อมูลสนามกีฬาและนันทนาการ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ “เหลืองกระบี่เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
ข้อมูล/ปฏิทินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th