logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
ขอเชิญมัคคุเทศก์เข้ามารายงานตัวที่สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม ชิม•ช็อป•เที่ยว ของดี 4 จังหวัด @ ปาน้ำโพ" ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2560 ณ ลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์)
-แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภุมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนื่อตอนล่าง 1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
กู้เรือนำเที่ยวขึ้นฝั่ง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงานเบตงไบค์วีค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชุมบูรณาการ กรณีเกิดเหตุเรือนำเที่ยวล่ม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขิเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ถนนคนเดิน (ตลาดต้องชม) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
รับฟังนโยบายปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาง Conference (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญชม เที่ยวงาน แสง สี เสียง เมืองชากังราว!! วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ข้บล้อเล่นลมชมวิถีอ่่าวไทย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ปั่นตามรอยพ่อ ชมวิถีอ่าวไทย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรม Road Show ส่งเสริมการทำตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เจ้าบ้านน้อย” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
เปิดการเจราการท่องเที่ยว การลงทุน ชุมพร -หม่าเก๋า (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ยกระดับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจ้งหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
งานผ้าป่าขยะรีไซเคิล จ.สุรินทร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ต้อนรับคณะรัฐบาลจีน จาานครไป่เซ่อ มณฑลกวางสีมาเยื่อนชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
-เชิญร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 วันที่ 2-4 พ.ค.2560 ณ จังหวัดชัยนาท (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถี วัฒนธรรมตรัง “กิจกรรมเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
รับสมัครคัดเลือกผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร Amazing Thai Host จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อและนมัสการหลวงปู่หลักเมือง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ปั่นจักรยานพิชิตเขามัทรีครั้งที่ 4 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การแข่งขันตกปลางานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่่27 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง Fun Run สู่น้ำตกสายรุ่งตรัง” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมเทศการวันอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
รายละเอียดโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
การแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
สตรอว์เบอร์รี่แลนด์ แอนด์กรีนมาร์เก็ตเขาค้อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
กิจกรรมเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง “CHECK IN TRANG ยังกะลุย” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการอบรมมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยว (ASEAN+3) ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับนักท่องเที่ยว (ภาษาจีน) ประจาปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
การประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “เล่าเรื่องด้วยภาพ สุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข” จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 จังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร)
กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว “พาครอบครัวไปกราบพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว น้ำตกคลองลาน ผู้คนหลั่งไหลมาสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นและนำ้ตกที่สวยงาม (สถิตินักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินน้ำตกคลองลาน ประจำวันที่11 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย 1852 คน ชาวต่างชาติ 14 คน) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการ "จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ" ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณคลองส่งน้ำแก้มลิง อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
รวมแบงค์รัชกาลที่9 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
บ่อนำ้พุร้อนพระร่วง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการ การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ปั่นรวมพลัง ทำดีเพื่อพ่อ ที่ ตรัง” Green for You,Tourism forAll : Bike@ Trang (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
งานเทศกาลลอยประทีป กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ ประธานในพิธีเปิด นายนอบ คงพูน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงส
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านท่องเที่ยว) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดตรังด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
จังหวัดตรังโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ร่วมกับชมรมจักรยานตรัง และชมรมจังกรยานทุกอำเภอ ขอเชิญร่วม"ปั่นรวมพลัง ทำดีเพื่อพ่อ ที่ตรัง" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมฝึกอบรม "จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประปีี 2560 - 2564 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดคูยาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วัดคูยาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
แหล่งท่องเที่ยว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
รายชื่อที่พักอำเภอเขาค้อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
ส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
ปั่นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าที่ดี “กิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดตรัง MOTS TRANG BIKE TOURING” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง “กิจกรรม “RESTART @ TRANG” ภายใต้ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรังเมืองแห่งความสุข (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับรถปลอดภัย เที่ยวสบายใจในอุดรธานี ประจำปี 2559” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
กำหนดการไหลเรือไฟจังฟวัดนครพนม 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th