logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
หนังสือขอเชิญร่วมส่งขบวนพาเหรด และกำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ฯ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ โดมโรงเรียนวิทยานุกุลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
โปรแกรมเซปักตะกร้อ (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาด (สองเลย์เกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
รับสมัครการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
“แอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี 2560” วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเชิญประชุม (การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
“แอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี 2560” วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาว๕ ฝีพาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
จัดการแข่งขัน นันทนาการและการละเล่นพื้นบ้าน ระดับภาคใต้ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
การแข่งขันวอลเลย์บอล ทีมชาย รุ่น อายุ 16 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล รุ่น 12 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
-โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
หนังสือเชิญประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
แจ้งจำนวนทีม / รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ "2 เลเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ฟุตบอลท่าตูมคัพ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
การปั่น วิ่ง 3 สถาบัน ปันน้ำใจ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
โปรแกรม บาสเกตบอล 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖3“คอซิมบี๊เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โปรแกรมฟุตบอล 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต อ.สนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
โปรแกรมกรีฑา หน้า 61-90 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โปรแกรมกรีฑา หน้า 31-60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โปรแกรมกรีฑา หน้า 1-30 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
-พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ดอกจานเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (ทุกชนิดกีฬา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
รับสมัครการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
วิ่งแหวกทะเล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ระเบียบจังหวัดสงขลา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 (หนังสือพร้อมประกาศรับสมัคร) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 (แผงติดรูปภาพ) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 (ใบสมัคร/ใบรายชื่อ) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ระเบียบ / ใบสมัครการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
ขอเชิญส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖3“คอซิมบี๊เกมส์” ประจำปี ๒๕60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง “อนุรักษ์ กีฬาพื้นบ้าน แบบไทยๆ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
แถลงข่าว รับธงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเลย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง-ปั่น 99 ปี อุดมดรุณี กีรติการ ชิงถ้วยพระราชทาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
หนังสือ เรื่อง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาเซปัคตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาเปตอง กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอล-ในร่ม กีฬาระหว่างโรงเรียนฯ ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
แบบตอบรับ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร้อนนี้มีนันทนาการ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประชุมกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ขอเชิญสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ "กิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศิล๕ ลดละอบายมุข” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017 ” รอบคัดเลือกตัวแทนเขต๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐ จอมพลัง 60 สนามที่ 2 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
-โครงการร้อนนี้กีฬาเพื่อลูกรัก จังหวัดอ่างทอง โดยอำเภอสามโก้ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th