logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> นโยบาย/ยุทธศาสตร์
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... (13 มิ.ย. 2560)
รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (9 พ.ค. 2560)
รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (24 เม.ย. 2560)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) (18 เม.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (23 มี.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (23 มี.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (23 มี.ค. 2560)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) (20 มี.ค. 2560)
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (20 ก.พ. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒) (29 มิ.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก (29 มิ.ย. 2559)
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 (28 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) (19 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) (19 ต.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (18 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (18 ก.ย. 2558)
คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี (9 ม.ค. 2558)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559 (29 ก.พ. 2555)

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th