logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวเด่นวันนี้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 84 ปี
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมและการพัฒนาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
ปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลประจำปีของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ประจำปี 2560
ปลัดกระทรวงฯ บันทึกเทปรายการ Money Easy
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 11/2560
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋อย่างไร"
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมในพิธีเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ 2560
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวผนึกแผนเข้มสร้างปลอดภัย
ปลัดกระทรวงฯ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศนโยบายส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือในการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ Princess’s Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมนวัตกรรมกีฬามวยไทยยุค ไทยแลนด์ 4.0
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา สร้างการท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา "กอล์ฟ"
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุม ครม.
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสั่งการและติดตามงานในประเด็นเร่งด่วน
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานแถลงข่าววิ่งพลัด “มหาสมุทรสู่มหาสมุทร” ครั้งที่ 10
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวการแข่งขันขี่ม้าในรายการ “Princess’s Cup Thailand 2017”
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม ปี 2560
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ตรวจความพร้อมและซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันขี่ม้า Princess's Cup 2018
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ...
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในงาน Princess’s Cup Thailand 2017
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามผลงานท่องเที่ยวชุมชน
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงานไตรกีฬาลากูน่า ภูเก็ต
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีปิดปีแห่งการเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักบินและสื่อมวลชน
ปลัดกระทรวงฯ ให้สัมภาษณ์กิจกรรมในปีท่องเที่ยวอาเซียน-จีน
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนเริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมหารือร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ การอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) มาทำการในน่านน้ำไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในการประชุม 11th Global Residence and Citizenship Conference
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายกิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทยให้กับสมาชิกหอการค้าออสเตรเลีย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดงานเสวนาการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ “Tourism Cluster: We Move Together”
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาสรุปประเด็นสำคัญก่อนการเปิดงานเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหาร หารือการจัดงาน World IKAT TEXTILES & SYSPOSIUM THAILAND ,Ties Thai Bin มหกรรมผ้ามัดหมี่โลก 2019
ปลัดกระทรวงฯ กล่าวเปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุม ครม.
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บรรยายหนังสือคู่มือบรรยายด้านการนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา สำรวจและเยี่ยมชมเรือสำราญ Silver Shadow
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
รมว.ท่องเที่ยวและกึฬา เป็นประธานการประชุมคู่มือบรรยายประวัติศาสตร์ไทยสำหรับมัคคุเทศก์
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise Tourism) ครั้งที่ 1/2560
เอกอัครราชทูตเกาหลีเข้าปรึกษาหารือกับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงาน Princess’s Cup 2017 ครั้งที่ 6/2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลของสยามฮอกี้ลีก 2017/2018
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำวิ่งในงาน "วิ่งด้วยกัน 1-2-3 Run Together"
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาระวะ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้ฝึกสอน (Coach) ชาวอเมริกัน
เอกอัครราชทูตปากีสถานเข้าเยี่ยมคารวะรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าราชการเมืองอากิตะเข้าพบรมว.ท่องเที่ยวและ เพื่อแนะนำเมืองอากิตะ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านรองนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน Thailand International Sport Expo 2017
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ร่วมงานแถลงข่าวการรับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่
รองนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Air Race1 World Cup Thailand 2017
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมสรุปการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน รายการ Princess’s Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ททท. กับสายการบิน Turkish Airline
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมงาน Thailand Briefing Networking Lunch
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้บริหารฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากข่อง 3
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคูหาประเทศไทยในงาน World Travel Market (WTM) 2017
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะเตรียมการจัดมหกรรมวันมวยไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาปาฐกถาพิเศษต้อนรับผู้บริหารหญิงชาวญี่ปุ่นจากโครงการผู้นำสตรีศึกษาของสถาบันคิวชู-เอเชีย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IFLA
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th