logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวเด่นวันนี้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคม ปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว การอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 2/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ชุมชนโบราณชีทวน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปาฐกถาในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560
ผู้ช่วยประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 24
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานยนต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน "Thailand Marathon"
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Mr. Shutaro OMURA Minister (Political Affairs) เข้าเยี่ยมคารวะท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมร่วมกับ Airbnb
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ "การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมเตรียมผลักดัน "Marvel Experience" แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ "Theme Entertainment Attraction"
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม "Sport for all 4.0" ณ ถนนเยาวราช
แถลงข่าวกิจกรรมการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 2/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมกับทีมผู้บริหาร Virtuoso แนะนำและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงาน "Virtuoso Travel Week Las Vegas" แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขัน 3 รายการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess's Cup 2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม Digital Tourism Center ร่วมกับผู้บริหาร และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 21
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานมอบรางวัล "เยาวชนมวยไทยแชมเปียนชิป"
รองนายกรัฐมนตรี มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมร่วมกับสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานมหกรรมวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชูโมเดล Social Enterprise ขับเคลื่อนท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมติดตามความคืบหน้าการพิจารณามาตรการภาษีในการนำเข้าเรือสำราญ (Yacht)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเขตท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมหารือการจัดงานเทศกาลดนตรี "ไลฟ์ แอท ซันเซ็ท"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบปะประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนวัดกลางศรีเชียงใหม่และวัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อให้กำลังใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหอการค้ารุ่นใหม่ YEC
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบปะชุมชนเข้มแข็ง พี่น้องชาวทำแร่ จังหวัดสกลนคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดลำปาง 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 3 ปี
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาและประธานหอการค้าไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) จากนานาชาติ
การประชุมโครงการแปลงโฉมอยุธยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
ประชุมสานพลังประชารัฐกับด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3)
ปกก. ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับ ทกจ.ทั่วประเทศ
การประชุมเรื่อง Entertainment Tourism
การประชุมเรื่องการบูรณาการการท่องเที่ยวและการบิน
เอกอัครราชทุตเปรู เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมทำอาหารตำส้มตำโคราชและหอการค้าจังหวัด นำมาประมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน "เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2017 " (THE MALL KORAT MARATHON 2017) และร่วมวิ่งมาราธอนครั้งยิ่งใหญ่ของ จังหวัดนครราชสีมา
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลปรับภาพลักษณ์พัทยา
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ปฏิมาประกร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวจีนนำชิมบุพเฟต์ผลไม้ และต้อนรับนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ กลุ่มผู้สูงวัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ : 70 ปี ฟ้าในเฟรม"
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงาน พิธีเปิด Toyota Expo 2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเสวนาในการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจการค้าและ การท่องเที่ยวในงานฉลองความสัมพันธ์ 25 ปีอาเซียนและอินเดีย
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการจัดงาน Asian Side of the Doc 2017
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งฟื้นฟูร่างกาย จากเหตุการณ์ราชประสงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก Active Beach
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับสื่อ Blogger และช่างภาพหญิงนานาชาติกว่า 15 ประเทศ
ภารกิจส่งเสริม Sports Tourism เสริมความแข็งแกร่งให้กับเขตเศรษฐกิจ EEC และแจ้งเกิดสนามบินอู่ตะเภา ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตในประเทศไทย เกิดกระจายรายได้จากการจัดการแข่งขัน Air Race 1
แถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่สู่แดนใต้ มหัศจรรย์ฝั่งอ่าวไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับ มร. Amitabh Kaht CEO ในเรื่องการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว
ปลัดฯ กีฬา นำนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมออกกำลังกายพร้อมรับมอบธารน้ำใจสู่ภาคอีสาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก ATTA
ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พศ. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือกับ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการแสตมป์รัชกาลที่ 10 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมการส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) และ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ถึงการวางแผนเข้าหารือเรื่องกีฬาเอเชี่ยนเกมส์กับรัฐมนตรีกีฬาอินโดนีเซีย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ. กรุงวอร์ซอ เข้าร่วม Networking Lunch รับฟังบรีฟข้อมูลการตลาดภูมิภาคยุโรปจาก ผอ. ททท. ปราก และ ให้สัมภาษณ์สื่อโปแลนด์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่7/2560
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับฯ กับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬามวยไทยในการแข่งขันเวิลด์เกมส์ 2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th