logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวเด่นวันนี้

ปลัดกระทรวงงฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณพระเมรุมาศ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
เอกอัครราชทูตอิตาลี เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อิตาลี 150 ปี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร"
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านระบบ Wifi ของท่าอากาศยาน
รองนายกรัฐมนตรี มอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่แข่งขันกีฬาอินดอร์มาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 5
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปี 2561 ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา หารือในความพร้อมของการจัดการแข่งขัน Air Race 1
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดประชุมกับเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย โดยให้ล้ง 1919 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามแห่งใหม่
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาหารือสำหรับโครงการใหม่ๆ ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนให้โอวาทกับตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายการจัดประชุม ATF 2018
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุม ครม.
ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือในเรื่องเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในการสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะัวันออก
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ วัฒนธรรม
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมกับประธานหอการค้าไทยและผู้บริหารจากภาคเอกชน
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .....
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูป องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ร่วมประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานการประชุมการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหารและข้าราชการถวายผ้าพระกฐิน
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกันตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการแสดงดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน "บทเพลงของพ่อ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเข้าพบปะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานศิลปกรรม อาลัย องค์อริยราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดโครงการ "วิ่งด้วยกัน" (Run Together)
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาและปลัดฯ แถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่นว่ากระทรวงฯ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตลอดเดือนตุลาคมเตรียมเข้าสูู่ช่วงไฮซีซั่น
ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อมอบหนังสือการใช้ประโยชน์ของน้ำพุร้อน
ผู้บริหารบริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรายงานผลการดำเนินการและเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวที่ฮ่องกง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวกับรมว.สาธารณสุขและกีฬา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมนิทรรศการ Japan Sports Showcase ที่นำเสนอโครงการสินค้าและบริการจากญี่ปุ่น
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมระดับรมว.ด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 4 กรุงเนปิดอร์ เมียนมา
รองนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม AirRace 1
รองนายกรัฐมมนตรีและรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาหารือกับรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเข้ารับฟังแนวทางในการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความพร้อมในการเปิดให้บริการ Dinner in the sky แห่งแรกในประเทศไทย
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .....
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมแถลงข่าว SPIA ASIA 2017 เพื่อมอบรางวัลให้กับคนในวงการกีฬา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมร่วมกับสมาคมมวยไทย ซึ่งนำเสนอการจัดมหกรรมมวยไทยโลก
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประุชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประุชุมเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันม้า Princess’s Cup 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน Air Race 1
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมวิ่งเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อคนทั้งมวลในรายการเมืองไทยมาราธอน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess's Cup Thailand 2017
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับฟังความคืบหน้าโครงการ Marvel Experience
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในงานเลี้ยงรับรองวันชาติและวันกองทัพเกาหลี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าพบอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อหารือมาตรการยกเว้นภาษี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา โปรโมทปีการท่องเที่ยวไทย
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ และประชุมกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าว พ.ร.บ. การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .....
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ NBT รายการสถานีความคิด
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Princess's Cup 2017 ครั้งที่ 3/2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาประชุมร่วมกับประชาคมภาคท่องเที่ยวหอการค้าจังหวัด
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางถึงวัดพระธาตุเชิงชุม เข้ากราบองค์พระประธานคู่บ้านคู่เมืองของสกลนคร
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมงานต้นผึ้งถึงพ่อที่สนามมิ่งเมือง จ.สกลนคร
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำเสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมบรรยายสร้างความเขื่อมั่นการเติบโตของการท่องเที่ยว ในงาน "ICC Thailand Dinner Talk title Present & Future of Tourism Industry and the Impact to Thailand Economy"
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานหารือสมาคมการค้ายูโรเปี้ยนเพื่อธุรกิจและพาณิชย์
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือปัญหาผู้ประกอบธุรกรรมที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมร่วมกับสยามพิวรรธ์หารือแนวทางการส่งเสริม ICONSIAM แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายแก่ทกจ.ทุกจังหวัด เนื่องในโอกาสงานครบ 15 ปี
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะข้าราชการสักการะศาลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th