images/article/news8433/n20170428_8433.jpg การประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก “World Travel and Tourism Council Global Summit 2017”
วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เข้าร่วมงานการประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก “World Travel and Tourism Council Global Summit 2017” (WTTC 2017) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2560
images/article/news8421/n20170421_8421.jpg ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดหนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
images/article/news8414/n20170420_8414.jpg แถลงข่าวเตรียมจัดงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน กิจกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดการแสดง แสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน งานย้อนรอยอารยธรรม ศรีวิชัยสู่อาเซียน ปีพุทธศักราช 2560 โดยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่9-11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระบรมธาตุไชยา และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องที่อำเภอไชยา ถวายผ้าอังสะพระปฏิมา เวียนเทียน การแสดงแสงสีเสียง งานย้อนรอยอารยธรรม ศรีวิชัยสู่อาเซียน การแสดงหนังตะลุงโบราณจากนักร้องชื่อดัง เอกชัย ศรีวิชัย ศิลปินพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค ร้านค้าชุมชนคนไชยา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
อ่านทั้งหมด