ผู้บริหารกระทรวง

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

( ข่าวจากหนังสือพิมพ์ )

ภารกิจกระทรวง

รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่สำนักวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง พัฒนาเป็นศูนย์กลางว่านและพืชสมุนไพร

ประชาสัมพันธ์

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง