วันที่ 29 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลถือศีล กินผัก สานสายศรัทธาสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมอ๊ามจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง, ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ซึ่งการจัดงานในปี 2562 นี้ มีโรงพระในจังหวัดระนองเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 23 โรงพระ

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดสานสายศรัทธาสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ถือเป็นสิ่งที่ควรยกย่องชื่นชมในความตั้งใจในการจัดงานให้โดดเด่น ความมานะพยายามที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทำให้ท้องถิ่น มีงานที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่ง  

"นอกจากเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามแล้วยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และสานความสัมพันธ์ที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการค้า ระหว่างจังหวัดระนอง และประเทศเมียนมาด้วย" รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเทศกาลถือศีลกินผัก สานสายศรัทธาสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา 2019 ของจังหวัดระนอง จัดขึ้นระหว่าง​วันที่ 29 กันยายน -​ 7 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองระนอง