วันที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2563​ เวลา​ 14.30 น. นายพิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ มอบหมาย​ให้​ นายเขมพล​ อุ้ย​ต​ยะ​กุล​ เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานแถลงข่าว​การแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ในรายการ Ultra Trail Thailand 2020 โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ​การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว​ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับการเตรียมงานบนเส้นทางการแข่งขันที่มากกว่า 200 กม. ใน 5 ประเภทการแข่งขัน คือ ประเภทการวิ่งระยะทาง 175 กม, 119 กม, 82 กม, 62 กม, และ 24 กม. โดยให้เวลาแข่งขันสูงสุดที่ 48 ชั่วโมง คณะทำงานได้มีการวางแผนการทำงานพร้อมสำหรับรองรับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถผ่านการประเมินจากทาง UTMB ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสนามซีรีส์ของโลก Ultra Trail du Mont Blanc ประเทศฝรั่งเศส อันจะเป็นสนามแข่งขันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไป

รายการแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2020 Zero Edition ครั้งนี้จำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่ประมาณ 1,500 คน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 20 ประเทศ โดยเส้นทางการแข่งขันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นักวิ่งจะได้วิ่งผ่านชุมชนในพื้นที่ทั้งม้ง และปกากะญอ จะได้สัมผัสชีวิตในชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการที่ต้องได้วิ่งผ่านนาข้าว สำหรับชาวต่างประเทศแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เพราะรายการสำคัญใหญ่ๆ ของโลกยังไม่มีรายการใดที่ต้อง
วิ่งผ่านทุ่งนาข้าวเลย ดังนั้นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการแข่งขัน สร้างความจดจำ และส่งออกเอกลักษณ์ของประเทศ นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันครั้งนี้งานมีนโยบายการแข่งขันคือ Zero Trash (ขยะเป็นศูนย์) ได้กำหนดให้นักกีฬาทุกคนต้องพกแก้วน้ำ และขวดน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเอง โดยในงานจะไม่มีแก้วน้ำบริการตลอดทั้งงาน (ไม่เหมือนการวิ่งบนถนน) และนักกีฬาจะมีจุดรับประทานอาหารตามที่สนามกำหนดไว้ โดยช่วงเวลาในการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปอาจจะมีการปรับเพื่อให้ตรงกับฤดูทำนาขั้นบันได หรือฤดูที่ที่ข้าวออกรวงซึ่ง การแข่งขันครั้งที่ 1 คาดว่าจะมีขึ้นในปลายเดือนตุลาคม 2563 ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านสนามนี้จะมีเอกสิทธิ์เสมือน "พาสปอร์ต" ที่จะช่วยพานักกีฬาทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้สิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันรายการ UTMB ณ ประเทศฝรั่งเศสได้ในทันที โดยไม่ต้องไปเสี่ยงโชคจับฉลากกับนักวิ่งนับแสนคนทั่วโลก