เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล  อุ้ยตยะกุล เลขานุการฯ นายพิบูลย์อัฑฒ์  หฤหรรษ์ปราการ ที่ปรึกษา  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี  นางสาวนริษรา เพชรพฤทธิ์  คณะทำงาน นายจาตุรนต์  ภักดีวานิช  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  นายสุรัตน์ จรณโยธิน รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ภายหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID -19 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่มีความสำคัญสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

รมว..พิพัฒน์ ฯ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อดูการท่องเที่ยวลุ่มทะเลสาบสงขลา ซี่งจากการบรรยายและเยี่ยมชมการปฎิบัติหน้าที่ในการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ต้องบอกว่าอยู่ในระดับดีมาก  และต้องเข้มงวดการ์ดอย่าตก ปฎิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่วางเอาไว้ เชื่อว่าเราจะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้อย่างแน่นอน