วันที่ 10 กันยายน 2564 (09.30น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยี กอล์ฟชั้นสูง (GOLF Excellent Center) โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท., นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ, นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ

  รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แนวทางการพัฒนานักกีฬากอล์ฟ และผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ของประเทศไทยได้เริ่มต้นมาอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีด้านกีฬากอล์ฟ มาใช้ในการฝึกซ้อม หรือฝึกสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

  สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center) ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนานักกีฬากอล์ฟ ร่วมกับผู้ฝึกสอนที่มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากล ให้นักกอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ โดยการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติ  และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2564 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด