รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เซรามิก เบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

27 มีนาคม 2565

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เซรามิก เบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

     วันที่ 27 มีนาคม 2565 (08.00น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.), นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เซรามิก เบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี โดยมีนายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ผู้สร้างแบรนด์ Benjametha Ceramic เซรามิกมีชีวิต ที่รังสรรค์งานจากงานศิลปะไทยมลายู เพิ่มค่าดินท้องถิ่นให้มีมูลค่าสู่ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จากชายแดนใต้  โดยมีพ่อเมืองนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเยี่ยมชม

      ศูนย์เรียนรู้เซรามิก เบญจเมธา นำเสนองานศิลปะที่มีอัตลักษณ์บนวิถีหลักปรัชญาคำสอนศาสนาอิสลามในชุมชนบ้านเกิด แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน "บ้านเดินดิน" ศูนย์แรงบันดาลใจเพื่อความยั่งยืน ทั้งงานเซรามิกเบญจเมธาจากดินท้องถิ่น ตลอดจนฟาร์มไก่ "เดินดินลิตเติ้ลฟาร์ม" กระทั่งงานหัตถกรรมและกีฬาในหมู่บ้าน หลักการศาสนาทำประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนอย่างไร ภายใต้สโลแกนมาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน จากความหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่และต้องการเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงคิดที่จะสร้างแบรนด์จากวิถีคิด ความประณีตและคำสอนในศาสนามาใส่ในงานคราฟ งานศิลปะ นำความสวยงามจากธรรมชาติของพื้นที่ปัตตานี ปานาเระ คนในสังคมและชุมชนมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอ ชุมชนได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำ นอกจากนี้ คณะของรัฐมนตรีฯ ยังได้ร่วมยิงธนู และร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนใต้ เพื่อผลักดันให้ปัตตานีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ และนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นผ่านสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

แชร์บทความ :