รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิด โครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล

27 มีนาคม 2565

       วันที่ 27 มีนาคม 2565 (17.30น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "ไทยเที่ยวไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2565 โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล), นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม, การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการ "ผ้าไทย", การแสดงของศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง และโนรา และการประกวดงานช่างฝีมือทางวัฒนธรรมแกะหนังตะลุง

      รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดโครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล นั้น ถือเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการนำ "สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของภาคใต้" ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ผนวกเข้ากับ "นวัตกรรม" และ "ความคิดสร้างสรรค์" มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างเป็นสินค้าและบริการ คิดต่อยอดคุณค่าของสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น ให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ นับเป็นตัวอย่างการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล มาใช้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อทลายข้อจำกัด เกิดการพัฒนาต่อยอด กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สู่การกระจายรายได้ สร้างโอกาส และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง

แชร์บทความ :