พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)" รุ่นที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ

18 พฤษภาคม 2565

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบหมายให้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)" รุ่นที่ 3 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     การอบรมครั้งนี้มีบุลลากร จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ดังนี้

- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ

- สาธารณสุขจังหวัด

- สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการออกกำลังกายและกีฬา

- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

ซึ่งทั้งหมดมีจำนวนรวมกว่า 150 คน


แชร์บทความ :