event-image103

งานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ


สถานที่ดำเนินการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 12 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 16 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา