event-image11

งานเทศกาลวันคริสต์มาส "Magic of Songkhon ออนซอน สองคอน เฟสติวัล" ซึ่งอำเภอหว้านใหญ่ กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 24-26 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลอง รำลึกถึงเกียรติคุณบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การสถาปนาแต่งตั้งบุญราศี ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอและจังหวัด ชมขบวนแห่ดาวแห่งศรัทธา สุดตระการตาของชุมชนบ้านสองคอน กว่า 20 ขบวน ส่วนใหญ่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวคริสต์ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ วงดนตรีโฟล์คซอง การประกวดธิดาดาว ต้นคริสต์มาสสูง 15 เมตร การจัดขบวนรถม้านำเที่ยวชมป่าศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชมรอบหมูบ้านคุ้มต่าง ๆ ส่วนในภาคกลางคืนมีการประดับไฟแสงสีสวยงามตลอดระยะเวลา 2 วัน รวมไปถึงการประดับไฟ แสงสีทั่วหมู่บ้าน งดงามตระการตา นอกจากนั้นก็จะมีการจำหน่ายหมูหัน ลาบไก่งวง อาหารพื้นถิ่นของสองคอน และ OTOP เกรดพรีเมี่ยม ให้เลือกซื้อ เลือกช็อป มากมาย จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และประชาชน มาเที่ยวงานประเพณีแห่ดาวแห่งความศรัทธาที่วัดสองคอน นายอำเภอหว้านใหญ่ สัมผัสอากาศหนาวริมโขง ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุข ร่วมแต่งกายย้อนไปในยุคโรมัน ในโทนสีขาวครีม ชมแสงสีเสียง การประดับตกแต่งภายในโบสถ์วัดสองคอน ชมขบวนแห่ดาวสุดตระการตาของชุมชนบ้านสองคอน ชมนิทรรศการประวัติของนักบุญราศีทั้ง 7 และวัฒนธรรมชุมชนชาวคริสต์ อำเภอหว้านใหญ่ สักการะศาสนสถานคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อร่อยกับอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ หมูหันแก่งกะเบา ลาบไก่งวง และช้อปเพลินกับหลากหลายสินค้า OTOP นวัตวิถีของจังหวัดมุกดาหาร


สถานที่ดำเนินการ วัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 24 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 26 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา