event-image11

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและผู้ที่สนใจ ร่วมวิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ ซึ่งระยะทางในการวิ่ง เป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่ด่านพรมแดนสะเดา(ด่านนอก) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา จนถึงบริเวณแหลมสมิหลา อำเภอเมือง สงขลา โดยจะออกตัววิ่งเวลา04.30น.จากด่านพรมแดนสะเดา และผู้ที่สนใจสามารถร่วมวิ่งสมทบเพิ่มเติมได้ตลอดเส้นทางการวิ่ง ร่วมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อ ร.๙


สถานที่ดำเนินการ ด่านพรมแดนสะเดา(ด่านนอก) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา จนถึงบริเวณแหลมสมิหลา อำเภอเมือง สงขลา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 5 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา