event-image12

"เอิ้นมาแล่น ดินแดนโซ่พิสัย ครั้งที่3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย 21.1 KM / 04.30 A.M / 700THB 13.0 KM / 05.00 A.M / 500 THB 6.0 KM / 05.30 A.M / 400 THB ค่าสมัครรุ่น VIP นำไปบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโซ่พิสัย รับสมัคร 2,500 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ -ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.1 KM รับ 500 คน -ซุปเปอร์มินิมาราธอน 13.0KM รับ 1,000 คน -ฟันรัน ระยะ 6.0 KM รับ 800 คน -VIP วิ่งระยะไหนก็ได้รับ 200 คน เปิดรับสมัคร 1 ตค62-1 มค63 เมื่อเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที ลิงค์สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrU9o9jBkLyytSZ6Qno0r-_gVNg8QJsxPqlBosX6yE36uvog/viewform?usp=sf_link ลิงค์แจ้งโอนเงิน https://forms.gle/KmDcSb6htXsKdkbQ9 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โซ่พิสัยฮาร์ฟมาราธอน "เอิ้นมาแล่น ดินแดนโซ่พิสัย"ครั้งที่ 3 กำหนดการ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. -20.00 น. รับbib และเสื้อ ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.30 น. เริ่มลงทะเบียน รับbibและเสื้อ เวลา 04.30 น.ปล่อยตัวรุ่นระยะ 21.1 KM เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวรุ่นระยะ 13.0KM เวลา 05.10 น.ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 6 KM เวลา 07.30 นักวิ่งที่ติดลำดับรายงานตัว เวลา 08.00 เริ่มมอบรางวัล ผู้สมัครจะได้รับ ---เหรียญรางวัล ได้ทุกท่านที่สมัครทุกระยะ เมื่อท่านวิ่งเข้าเส้นชัย ไม่มีคัดออฟ เหรียญของเราผลิตจากโลหะซิงค์อัลลอย บล็อคเหล็ก สวยคมหนัก ---เสื้อ ได้ทุกท่านที่สมัครทุกระยะ แบ่งสีตามระยะ ผลิตโดย บริษัท IAM ผู้ผลิตเสื้อวิ่งแนวหน้าระดับประเทศ ผ้าดีระบายเหงื่อได้เร็ว ---ถ้วยรางวัล 1-5 ในแต่ละรุ่นระยะ 21.1 KM ---ถ้วยรางวัล 1-10 ในแต่ละรุ่นระยะ 13.0 KM ---โดยแบ่งรุ่นแข่งขันดังนี้ ----ระยะ 21.1 และ 13.0 ชายและหญิงแบ่งเป็น 10 รุ่น -อายุไม่เกิน 19 ปี -อายุ 20-24ปี -อายุ 25-29 ปี -อายุ 30-34 ปี -อายุ 35-39 ปี -อายุ 40-44 ปี -อายุ 45-49 ปี -อายุ 50-54 ปี -อายุ 55-59 ปี -อายุ 60ปีขึ้นไป ---ระยะ 6 KM ถ้วยรางวัล ชาย 20 ใบ หญิง 20 ใบ เป็นโอเวอออลไม่แบ่งรุ่นอายุ ---


สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 กุมภาพันธ์ 2020 : 04:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 กุมภาพันธ์ 2020 : 10:00 น.