event-image14

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และ บริเวณหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ชมขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนแห่รถบุปผชาติ 3ชาติ (ไทย ลาว เวียดนาม) พิธีแห่เครื่อง บรรณาการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ชมการประกวดมีสอินโดจีน การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ พร้อมอิ่มอร่อยในงานมหกรรมอาหาร ไทย-อินโดจีน และกิจกรรมต่างๆมากมาย


สถานที่ดำเนินการ หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 13 เมษายน 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 เมษายน 2021 : ไม่ระบุเวลา