event-image158

ขอเชิญร่วมงานวิ่ง 110 ปี สันโค้ง เชียงรายจรูญราษฎร์ มินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน และวิ่ง และเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการครบรอบ 110 โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา