event-image164

ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อการกุศล "35 ปี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม" Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย


สถานที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา