event-image166

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง 111 ปี บ้านดู่มินิมาราธอน วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


สถานที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา