event-image188

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมม้าลายชวนวิ่ง ปลอดบุหรี่" ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สมัครร่วมวิ่งฟรี จำหน่ายเสื้อตัวละ199 สนใจสั่งจองเสื้อได้ที่ line : bimyoo


สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา