event-image19

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ณ สนาม พีที ประจวบ เซอร์กิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจ หรือ Street Circuit ที่เป็นสนามแข่งรถเลียบเขาช่องกระจกและชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ที่มีความสวยงาม เป็นกีฬาในระดับประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ


สถานที่ดำเนินการ ถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 29 กันยายน 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 3 ตุลาคม 2021 : ไม่ระบุเวลา