event-image19

ตลาดนัดสีเขียวเมืองแกลง เปิดทุกวันพุธ ตั้งแต่ 15.30น. เป็นต้นไป


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลง อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 ตุลาคม 2019 : 15:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 16 ตุลาคม 2019 : 19:00 น.