event-image194

อำเภอเมืองเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน" วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จุด start ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


สถานที่ดำเนินการ ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 28 มีนาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 28 มีนาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา