event-image218

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดปี 2565 28 มกราคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 426 โทร. 053-177338, 053-744341 กิจกรรมภายในงาน ชมพิธีไหว้สาพญาเม็งรายและพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ การออกร้านของส่วนราชการและอำเภอ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การประกวดและการแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น การประกวดการแสดงของเด็กเยาวชน การประกวดเทพธิดาดอย มอเตอร์โชว์ เลือกซื้อสินค้าจากบริษัท ห้างร้าน คอนเสิร์ต และสวนสนุก


สถานที่ดำเนินการ ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 426
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 28 มกราคม 2022 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 6 กุมภาพันธ์ 2022 : ไม่ระบุเวลา