event-image23

มาผัสกับเส้นทางวิ่งสุดคลาสสิก เลาะริมโขง ดื่มด่ำกับธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบาย พร้อมสูดออกซิเจน โอโซน ที่ทุกคนจะต้อง "หลงรัก ......


สถานที่ดำเนินการ ณ สถานีตำรวจ เชียงคาน จังหวัดเลย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา