event-image23

ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ เป็นบุญประเพณีเดือน 3 ซึ่งความเชื่อตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน ถือเป็นการทำบุญหลังจากที่ได้ข้าวใหม่ ชาวบ้านจะทำข้าวจี่โดยใช้ข้าวเหนียวใหม่นึ่งจนสุกเคล้าเกลือย่างไฟจนเกรียมหอม ก่อนมาทาด้วยไข่ไก่จนทั่วแล้วนำไปย่างต่อจนสุก สลับไปมาเช่นนี้ 3 ครั้ง จากนั้นนำน้ำอ้อยมาใส่ในรูที่ถอดไม้ไผ่ออก เมื่อได้ข้าวจี่ที่ปรุงเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนำข้าวจี่ไปรวมที่วัดแล้วถวายพระ ก่อนที่จะนำกลับมาแจกลูกหลานที่รออยู่ที่บ้าน การทำบุญข้าวจี่นี้ชาวบ้านจัดติดต่อกันมาทุกปี โดยเทศบาลตำบลสุวรรณคูหาได้จัดทำข้าวจี่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเป็นหลัก


สถานที่ดำเนินการ วัดถ้ำสุวรรณคูหา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 กุมภาพันธ์ 2021 : 15:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 19 กุมภาพันธ์ 2021 : 21:00 น.