event-image23

โครงการแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ ประจำปี 2563


สถานที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 12 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 12 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา