event-image25

งานสืบสานประเพณีขึ้นถ้ำองจุ ณ วัดถ้ำองจุ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี -การสืบสานประเพณีสงกรานต์ของพี่น้องชนเผ่ากระเหรี่ยง -ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อวัดถ้ำองจุ) ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนในพื้นที่ -การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชนเผ่ากระเหรี่ยง -การประกวดธิดากระเหรี่ยง


สถานที่ดำเนินการ ณ วัดถ้ำองจุ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 7 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 7 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา