event-image32

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565


สถานที่ดำเนินการ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2022 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 กุมภาพันธ์ 2022 : ไม่ระบุเวลา