event-image45

ตักบาตรดอกไม้และแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดดอนคราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 5 กรกฏาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ วัดดอนครามหมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา