event-image76

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ขัวน้อยบ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 05.45 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณขัวน้อยบ้านชีทวน โดยตั้งแถวบนขัวน้อยบ้านชีทวนยาวไปจนถึงวัดธาตุสวนตาล เวลา 06.15 น. นิมนต์พระสงฆ์กว่า 29 รูป เดินบิณฑบาตจากวัดศรีธาตุเจริญสุข-ขัวน้อยบ้านชีทวน- วัดธาตุสวนตาล ซึ่งขอให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้นำอาหารแห้งมาใส่บาตร เช่น ข้าวสาร (ข้าวเหนียว) อาหารแห้ง ปลากระป๋อง มาม่า ขนม นม น้ำดื่ม เป็นต้น พระภิกษุสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต ตามเส้นทางที่กำหนด เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาต ถึงวัดธาตุสวนตาล เวลา 07.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ และฟังธรรมเทศนา เวลา 08.00 น. ถวายอาหาร เสร็จพิธีการ การแต่งกาย การแต่งกาย : ชายนุ่งผ้าโสร่ง เสื้อขาว ผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิง : นุ่งผ้าถุง เสื้อขาว ผ้าเบี่ยงพาดไหล่ หรือ ชุดสุภาพ สถานที่จอดรถ วัดศรีธาตุ วัดธาตุสวนตาล อบต.ชีทวน วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดศรีธาตุเจริญสุข จัดโดย....องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลชีทวน


สถานที่ดำเนินการ ณ ขัวน้อยบ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 14 ตุลาคม 2019 : 05:45 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 14 ตุลาคม 2019 : 08:00 น.