event-image85

โครงการรวมพลคนรักแอโรบิก


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 8 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 8 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา