event-image94

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 3


สถานที่ดำเนินการ โรงแรม
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 6 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 7 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา