เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ ขาว - ดำ และสี ของกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ ขาว - ดำ และสี ของกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2019

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ