จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ