ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ