จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

14 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ