จ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ