จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ