จ้างทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ