logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
ก.ท่องเที่ยว ชี้!! มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย

วันที่ 13 ก.พ. 2562

 จากกรณีสื่อโซเชียลมีเดียของจีน ตั้งคำถามถึง “มาตรฐานความปลอดภัยในการท่ องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยว่า มีการปรับปรุงหรือไม่ เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุทางน้ำ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หลังเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ ยวชาวจีนประสบเหตุเรือล่มที่บริ เวณใกล้เกาะเสม็ด จ.ระยอง ทำให้นักท่องเที่ยวต้ องลอยคอกลางทะเลนานนับชั่วโมง และเหตุการณ์เรือล่มในทะเลที่ จ.ภูเก็ต เป็นอุบัติเหตุเรือล่มที่เกิดขึ้ น 2 ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดฯ และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ว่า “นายวีระศักดิ์    โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภั ยเป็นอันดับหนึ่งในด้านการท่ องเที่ยว ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่ผ่านมามีการจัดประชุมหารือกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางทะเล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคั ญของการท่องเที่ยว มีข้อตกลงกันว่า ผู้ประกอบการเรือจะต้ องตรวจสภาพอากาศก่อนที่จะออกเรื อ, เรือที่จะออกจากฝั่งจะต้องได้ มาตรฐาน, กัปตันเรือ - ลูกเรือ จะต้องมีความพร้อม และได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในด้านภาษา ทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชู ชีพทุกครั้ง

ที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกั บความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกั บไลฟ์การ์ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ความรู้เกี่ยวกับทักษะการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่ องเที่ยว (Life Guard) ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม เช่น ภูเก็ต พังงา สงขลา รวมถึง การฝึกอบรมด้านภาษา เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่ องเที่ยวเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ เช่น ธงแดง พร้อมทั้ง ทำคลิปประชาสัมพันธ์เรื่ องความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ผ่านทางทีวี บนรถนำเที่ยว หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้ วย  

“ขอให้เชื่อมั่นถึ งมาตรการในการให้ความช่วยเหลื อของไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬามีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ ยวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้ น ซึ่งกระทรวงฯ มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) ทั้งหมด 78 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความสะ ดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ ยวและการป้องกันภัยจากการท่ องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากนักท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลื อและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ ยว โดยในแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน หรือภาษาอื่นๆ” รองปลัดฯ สันติ กล่าวทิ้งท้าย   sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th